Prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej,
kadrowej i ZUS

 • przygotowywanie umów z pracownikami, w oparciu o Kodeks Cywilny i Kodeks Pracy oraz wytyczne przedsiębiorcy
 • bieżąca obsługa pracowników:
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń w tym:
 • chorobowych
 • urlopowych
 • za nie wykorzystany urlop
 • naliczanie świadczeń urlopowych
 • naliczanie podatku od płac
 • przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie kart urlopowych
 • naliczanie składek ZUS

Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i BHP.

Copyright © 2015 by Robert Woźniak